top of page
  • Instagram
  • Youtube
Aralık
Birth chart Reading

DOĞUM HARİTASI ANALİZİ

Doğum Haritası Analizi, doğduğunuz an gökyüzündeki gezegen ve yıldızların konumlarına göre kişilik özelliklerinizi, yapısal analizinizi gerçekleştiren ve hayatta karşılaşmanızın muhtemel olduğu tekamül sağlayıcı, sizi geliştirecek konularınızı, kadersel temalarınızı, yeteneklerinizi, şanslı olduğunuz alanları gösteren bir danışmanlıktır.

Aralık
yearly Transit Reading

ASTROLOJİK ÖNGÖRÜ 

Astrolojik Öngörü, önünüzdeki dönemlerde gökyüzü hareketlerinin doğum haritanıza etkilerini ve bu etkiler neticesinde yaşayacağınız olası durumları öngören; ağırlık vereceğiniz, üzerine eğileceğiniz konuları, dikkat etmeniz gereken noktaları inceleyen bir analiz danışmanlığıdır. Aylık/3-6 aylık/yıllık olarak, isteğe bağlı periyotlarda gerçekleştirilir.​

Aralık
Relationship Reading

SİNASTRİ İLİŞKİ ANALİZİ

Sinastri İlişki Analizi, hayatınıza dahil olan iş, sosyal yaşam ve özel hayatınızdaki kişiler ile uyumunuzu değerlendiren, uyumlu yönlerinizi ve farklı olduğunuz yönlerinizi daha net fark etmeye yardımcı olan bir analiz danışmanlığıdır.

Aralık
Relationship Reading
favicon.png

ALFA BİOENERJİ® TERAPİSİ

Alfa Bioenerji tekniği Orta Asya kökenli olup Kenan Boyraz'ın 2000 yılından bu yana 19 yıllık çalışmaları ve araştırmaları ve binlerce insanla yaptığı bireysel seanslarının neticesinde gelişen, ekol haline gelen  etkili bir yöntemdir.

 

Kainatın enerjisi sürekli değişmekte, güncellenmiş yeni enerji titreşimleri ile dünyamız ve insanlık buluşmaya devam etmektedir.

 

Bir anlamda Alfa Bioenerji güncellenmiş etkili enerji frekanslarına dayalı ve içinde kozmik bilgi barındıran modern bir şifa metodudur. Başkalarına öğretildiğinde de aynı etkiyi gösteren mükemmel bir şifa teknolojisidir.

 

Rus, Kaman, Çin ve kadim  bioenerji tekniklerinin ruhunu da içinde barındırmaktadır.

 

Modern bilimle beraber insan biyolojisine yönelik; özellikle genlere, DNA’lara ve bedendeki elektrik akımlarına yönelik çok büyük gelişmeler oldu. Enerjinin bir araç olduğu, asıl insan üstünde etkili olanın enerjinin içinde barındırdığı kozmik bilgi akışı ve titreşim şekli olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu yöndeki bilimsel gelişmeler karşısında bioenerji şifacılığı anlamında kullanılan eski tekniklerin hem titreşim olarak hem de aktarım metodu olarak günümüz insan bedenine yeterli olarak hitap etmediği tespit edildi. Bütün bunlar esas alınarak zaman içinde etkili Alfa Bioenerji® metodu oluştu. Alfa Bioenerji, kişinin fiziksel-zihinsel-ruhsal ve enerjetik tüm yönlerine etkili olarak hitap etmeyi amaç edindiğinden enerji aktarımında gerek bioenerjist ve gerekse terapi alan kişi alfa moduna direkt olarak kendiliğinden geçmektedir.

 

Yan etkisi olmayan, zararsız; etkisi ise oldukça yüksek bir şifa metodudur.

bottom of page